Oma loovuse vabalt voolata laskmine tähendab elukvaliteedi tõusu igas elu valdkonnas. Loovust on vaja meil teistega suheldes, sõnade seadmisel, probleemide lahendamisel ja eesmärkide seadmisel, unistamisel. Loovus saab hakata aina enam vabalt voolama, kui lastakse lahti ületähtsustamisest ja piiravatest mõttemustritest ning uskumustest. Elukvaliteedi tõstmine saab alguse enda kindlast otsusest, oma tahtest.